SpiccajtE05_WebsiteImage

Spiċċajt E05 : Spiċċajt meħlus

Dan hu l-filmat tat-taħdita tal-kelliem Mr Tonio Caruana għall-eżerċizzi tar-Randan 2024. Din kienet il-ħames u l-aħħar taħdita li kellna għal dan ir-Randan.

Kompliċi E04 : Pietru

Kompliċi : Pietru il-Beżżiegħ.

Dan hu l-video tat-taħdita li saret għall-eżerċizzji tar-Randan 2023. Did-darba kellna magħna lill-Provinċjal, Fr Colin Sammut OFM Conv .

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2023.

Kull darba nitrattaw persunaġġi differenti mill-passjoni ta’ Ġesu biex jgħinuna nistaqsu lilna nfusna: Aħna ukoll kompliċi?

Kompliċi E03 : Iz-Zekzieka

Kompliċi : Iz-Zekzieka jippuntaw subgħajhom.

Dan hu l-video tat-taħdita li saret għall-eżerċizzji tar-Randan 2023. Did-darba kellna magħna lil Albert Debono.

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2023.

Kull darba nitrattaw persunaġġi differenti mill-passjoni ta’ Ġesu biex jgħinuna nistaqsu lilna nfusna: Aħna ukoll kompliċi?

Kompliċi E02 : Il-Folla

Kompliċi : Il-Folla mkaxkra.

Dan hu l-video tat-taħdita li saret għall-eżerċizzji tar-Randan 2023. Did-darba kellna magħna lil Jude Muscat.

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2023.

Kull darba nitrattaw persunaġġi differenti mill-passjoni ta’ Ġesu biex jgħinuna nistaqsu lilna nfusna: Aħna ukoll kompliċi?

Kompliċi E01 : Pilatu u Erodi

Kompliċi : Pilatu u Erodi mikulin mill-kilba għall-poter.

Dan hu l-video tat-taħdita saret għall-eżerċizzji tar-Randan 2023. Did-darba kellna mistieden lill Patri Leslie Gatt OSA.

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2023.

Kull darba nitrattaw persunaġġi differenti mill-passjoni ta’ Ġesu biex jgħinuna nistaqsu lilna nfusna: Aħna ukoll kompliċi?