Avviżi u Aħbarijiet

Spiritwali

Taf issuq?

It-2 Ħadd tal-Avvent (Mk 1, 1-8) Ma nafx tħobbux issuqu. Anke jekk ma ssuqux, ġieli rkibtu ġo karozza. Li ssuq jew tkun passiġġier, mingħajr ma taf,

Kompli Aqra »
Spiritwali

Ħalla Kollox f’Idejna!

L-1 Ħadd tal-Avvent (Mk 13, 33-37) Meta kont tifel niftakar ċar lil missieri jitlaq lejn ix-xogħol kmieni waranofsinhar. Kien jiġi l-għada filgħodu, u kont inħoss wens

Kompli Aqra »

Ħafna mistoqsijiet

Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien Kollu (Mt 25, 31-46) Ġieli xi ħadd tagħkom ħjiel ta’ x’ser ikunu d-domandi ta’ xi eżami partikolari l-iskola? Kemm

Kompli Aqra »

Povri l-werrieta

It-33 Ħadd ta’ matul is-Sena (Mt 25, 14-30) Darba smajt storja ta’ xi ħadd li kien jibża’ jħalli flusu l-bank għax kien jaħseb li l-bank seta’

Kompli Aqra »
L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa li fiha Fr Andrew Galea ingħata l-pussess, fil-Knisja Parrokkjali, il-Qawra. - 12/01/20

INP_1292
11:21:47 Qawra
P. Andrew Galea OFM Conv Kappillan

Ħinijiet tal-Quddies / Uffiċċju

Parroċċa

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


St M. Kolbe

KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sal-Gimgħa: 08:00

Is-Sibt: 08:00, 19:00

Il-Ħadd: 09:00, 19:00


Uffiċju

It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


P. Andrew Galea OFM Conv

Kappillan

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sal-Gimgħa: 08:00

Is-Sibt: 08:00, 19:00

Il-Ħadd: 09:00, 19:00


It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa
Shopping Basket