Avviżi u Aħbarijiet

Jimbottak

It-Tifkira Solenni tal-Miġja tal-Ispirtu s-Santu: Għid il-Ħamsin  (Ġw 20, 19-23) Il-mod kif tgħallimt ngħum jien, u li ma nissuġerih lil ħadd ma kienx xi wieħed

Kompli Aqra »

Ġej u sejjer

It-Tifkira Solenni ta’ Tlugħ il-Mulej fis-sema  (Mt 28, 19-20) Fis-seba’ snin li kont ngħix barra minn Malta kienu ħafna drabi li kelli mmur l-ajruport. Matul is-snin

Kompli Aqra »

Ma jeżistux iltiema

Is-6 Ħadd tal-Għid (Ġw 14, 15-21) Waħda mill-isbaħ kwalitajiet ta’ Ġesù kienet dik li l-affarijiet kien jgħidhom kif inhuma. L-Imgħallem kien iħobbha l-verità u kienet xewqa

Kompli Aqra »

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Għeżież Parruċċani,
Hawn għandkom issibu Leħen il-Parroċċa għax-xahar ta' Ġunju. Nitolbukom sabiex taqrawh. Ringrazzjament lis-Sur Paul Abdilla tax-xogħol tiegħu.
...

Nifirħu lil-25 l-adoloxxent li f’dan il-weekend rċevew is-Sagrament tal-Grizma minn idejn l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP. Nitolbu li l-Mulej isaħħah l-fidi tagħhom u jbierek lilhom u l-familji tagħhom. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li għenu fil-formazzjoni ta’ dawn l-adoloxxenti u lil dawk kollha li għamlu din iċ-ċelebrazzjoni possibbli. ...

Comment on Facebook

Awguri

God bless you all.

God bless you all

God bless you all 💗

God bless you all 💗❤️💗

They were all Well prepared we are proud of you. the

God bless you 🙏

Proset ghal celebrazzjoni sabiha u dinjtuza li zgur saru preparamenti kbar ghalija.God bless you all

Prosit u Awguri.Spirtu Santu ihariskom u izomkom shah fil Fidi🙏

Kemm huma sbieh!! Jalla l Ispirtu Qaddis izommhom u jsahhahom fil grazzja.

Awguri.

Prosit ferm ghal celebrazzjoni tassew sabiha u dinjituza li zgur saru preparamenti kbar ghalija bit-tfal kollha jiehdu sehem fija.

Prosit

Kienet funzjoni sabiha hafna proset fr andrew

Prosit lil kull min ha sehem

Awguri lill kulhadd

💕🙏💕

💕🙏💕

💕🙏💕

💕🙏💕

View more comments

L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa li fiha Fr Andrew Galea ingħata l-pussess, fil-Knisja Parrokkjali, il-Qawra. - 12/01/20

INP_1292
11:21:47 Qawra
P. Andrew Galea OFM Conv Kappillan

Ħinijiet tal-Quddies / Uffiċċju

Parroċċa

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Is-Sibt: 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


St M. Kolbe

KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sas-Sibt: 08:00

Is-Sibt: 18:00

Il-Ħadd: 09:00, 18:00


Uffiċju

It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


P. Andrew Galea OFM Conv

Kappillan

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Is-Sibt: 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sas-Sibt: 08:00

Is-Sibt: 18:00

Il-Ħadd: 09:00, 18:00


It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa
Shopping Basket