Avviżi u Aħbarijiet

Spiritwali

Mhux hekk!

It-Trinità Qaddisa (Mt 28, 16-20) Tajba din, tahom ix-xogħol u telaq u ħalliehom jaqdfu waħidhom. Fil-missjoni li fdalhom f’idejhom spiss kellhom jindunaw u jiskopru kif

Kompli Aqra »
Spiritwali

Dinamita

It-Tifkira Solenni tal-Miġja tal-Ispirtu s-Santu (Ġw 20, 19-23) Tafu x’inhi d-dinamita u tafu min ivvintaha? Hija taħlita ta’ nitroclicerin, tafal u kimiċi oħra li flimkien jagħmlu

Kompli Aqra »
Spiritwali

L-Arti li tħalli

It-Tifkira Solenni ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema (Mk 16, 15-20) Bejn l-ewwel qari li qrajna u l-Vanġelu li ġie proklamat lilna hemm xi differenzi. Il-Vanġelu li smajna

Kompli Aqra »
Spiritwali

Ajkla

Is-6 Ħadd tal-Għid (Ġw 15, 9-17) Dan l-aħħar kont party ta’ birthday u min kien qed jiċċelebra għeluq sninu qal: “L-ikbar kontribut li għamilli t-tali kien

Kompli Aqra »

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

It-talba tar-Rużarju fuq fil-Knisja u fuq iz-Zuntier organizzata mill-Grupp STAND. ...

It-talba tar-Rużarju fuq fil-Knisja u fuq iz-Zuntier organizzata mill-Grupp STAND.Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Proset

Proset

Proset .

Kemm xtaqt kond maghkhom.

Jien ukoll GWS

View more comments

It-tieni laqgħa mill-Kors tal-Formazzjoni għall-Operaturi Pastorali tat-tlett parroċċi tagħna l-Franġiskani Konventwali. Grazzi lil P. Jethro Bajada OFM Cap ...

L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa li fiha Fr Andrew Galea ingħata l-pussess, fil-Knisja Parrokkjali, il-Qawra. - 12/01/20

INP_1292
11:21:47 Qawra
P. Andrew Galea OFM Conv Kappillan

Ħinijiet tal-Quddies / Uffiċċju

Parroċċa

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


St M. Kolbe

KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 08:00

Is-Sibt: 08:00, 19:00

Il-Ħadd: 09:00, 19:00


Uffiċju

It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


P. Andrew Galea OFM Conv

Kappillan

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 08:00

Is-Sibt: 08:00, 19:00

Il-Ħadd: 09:00, 19:00


It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa
Shopping Basket