Avviżi u Aħbarijiet

Spiritwali

Ragħaj jew Mikri

Ir-4 Ħadd tal-Għid (Ġw 10, 11-18) Hija waħda mill-isbaħ xeni li għandna fil-Vanġelu din! Ir-ragħaj, proprjament mhux it-tajjeb, imma s-sabiħ! Kalos (sabiħ) insibu fil-Vanġelu (mhux agatos

Kompli Aqra »
Spiritwali

Ma Emmnux bil-Ferħ

It-3 Ħadd tal-Għid (Lq 24, 35-38) Meta xi ħadd ikun f’relazzjoni li tkun qed timlielu ħajtu faċli tinduna. Il-persuna bħal donnha tinbidel. Il-wiċċ ta’ xi ħadd

Kompli Aqra »
Spiritwali

Mingħajr Bibien

It-2 Ħadd tal-Għid (Ġw 20, 19-31) Meta kont fin-Novizzjat, niftakar kellna taraġ twil li mis-sular ta’ fuq kien jagħti għas-sagristija. Jien kont inħobb niġrih dat-taraġ u

Kompli Aqra »
Spiritwali

Tidlek l-Intiena bil-Fwieħa

Ħadd il-Għid (Ġw 20, 1-9 / Lq 24, 13-35) Min se jgerbibilna l-ġebla? Hekk smajna fil-Vanġelu li ġie mxandar lilna fil-Velja tal-Għid. Min jaf kemm-il darba

Kompli Aqra »

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Nirringrazzjawh tal-preżenza tiegħu fostna u tal-għajnuna li kien jagħti fil-parroċċa tagħna. Il-Mulej jilqgħu fi ħdanu✝️Nitolbu għal Dun Willie Vella, iben il-Parroċċa tagħna, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem biex il-Mulej jilqgħu fi ħdanu. Dun Willie kien jgħix il-Qawra u dan l-aħħar kien ukoll residenti fid-Dar tal-Kleru. Huwa kien jaqdi l-ministeru tiegħu ġewwa l-Parroċċa tal-Mosta. Il-Funeral ser isir nhar l-Erbgħa 10 t’April fis-2pm fil-Bażilika tal-Mosta. ...

Nirringrazzjawh tal-preżenza tiegħu fostna u tal-għajnuna li kien jagħti fil-parroċċa tagħna. Il-Mulej jilqgħu fi ħdanu

Comment on Facebook

Rest in peace Dun Willie

Rest in peace Dun Willie

Rest in peace Fr. William.

Rip 🌹 🙏

Rest in peace Fr,Willie.

Mulej ghatih il-mistrieh ta' dejjem. 🙏

May God bless his soul. 🙏

Rest in peace

Rest in peace

Rest in peace

RIP xx heartfelt condolence to all his family

May he rest in peace

Rest in peace

Strieh fi sliem Dun Willie🙏konna ġirien triq J Quintinos. Kondoljanzi lill-familja.

Rest in peace 🙏

Rest in peace Fr Willie

Rip 🌹

Rip

RIP

RIP

RIP 🙏

Rip

Rip

RIP

Rip

View more comments

L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa li fiha Fr Andrew Galea ingħata l-pussess, fil-Knisja Parrokkjali, il-Qawra. - 12/01/20

INP_1292
11:21:47 Qawra
P. Andrew Galea OFM Conv Kappillan

Ħinijiet tal-Quddies / Uffiċċju

Parroċċa

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


St M. Kolbe

KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 08:00

Is-Sibt: 08:00, 19:00

Il-Ħadd: 09:00, 19:00


Uffiċju

It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


P. Andrew Galea OFM Conv

Kappillan

KNISJA PARROKJALI


Mit-Tnejn sas-Sibt: 07:30, 08:30, 18:30

Il-Ħadd: 08:00, 09:30, 11:00, 18:30


KNISJA ST M. KOLBE


Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 08:00

Is-Sibt: 08:00, 19:00

Il-Ħadd: 09:00, 19:00


It-Tnejn u l-Erbgħa

4:30pm sas-6:00pm,


S-Sibt

9:30am sal-11:00am


Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa Agħti Donazzjoni lil din il-Parroċċa
Shopping Basket