Kompliċi E01 : Pilatu u Erodi

Kompliċi : Pilatu u Erodi mikulin mill-kilba għall-poter.

Dan hu l-video tat-taħdita saret għall-eżerċizzji tar-Randan 2023. Did-darba kellna mistieden lill Patri Leslie Gatt OSA.

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2023.

Kull darba nitrattaw persunaġġi differenti mill-passjoni ta’ Ġesu biex jgħinuna nistaqsu lilna nfusna: Aħna ukoll kompliċi?

Tags: No tags

Comments are closed.