SpiccajtE05_WebsiteImage

Spiċċajt E05 : Spiċċajt meħlus

Dan hu l-filmat tat-taħdita tal-kelliem Mr Tonio Caruana għall-eżerċizzi tar-Randan 2024. Din kienet il-ħames u l-aħħar taħdita li kellna għal dan ir-Randan.

Tags: No tags

Comments are closed.