SpiccajtE02_WebsiteImage

Spiċċajt E02 : Spiċċajt f’Deżert

Inkomplu bis-sensiela ta’ taħdidiet għall-eżerċizzi tar-Randan 2024. Il-kelliem did-darba kien Fr Ivan Scicluna.

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2024, b’kull taħdita titratta tema differenti.

Tags: No tags

Comments are closed.