SpiccajtE01_WebsiteImage

Spiċċajt E01 : Spiċċajt fil-Jasar

Dan hu l-video ta’ l-ewwel taħdita li saret għall-eżerċizzi tar-Randan 2024. Il-kelliem kien Dr Joseph Ciappara.

Dawn it-taħdidiet qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7:00pm fil-Knisja tal-Qawra matul ir-Randan 2024, b’kull taħdita titratta tema differenti.

Tags: No tags

Comments are closed.