EUSF_Eagle

Ajkla

Is-6 Ħadd tal-Għid (Ġw 15, 9-17)

Dan l-aħħar kont party ta’ birthday u min kien qed jiċċelebra għeluq sninu qal: “L-ikbar kontribut li għamilli t-tali kien meta qalli li jien tiġieġa.” Ħadd ma fehem mal-ewwel u l-kumment tat-tali għall-bidu, f’għajnejna, deher kemxejn dispreġjattiv, sakemm min kien qed jiċċelebra l-birthday spjega iktar fid-dettall. Il-frażi kompluta kienet li t-tali, li nzerta kien patri, qal lil din is-sinjura: “Jien irrid nagħmel minnek ajkla u int trid tibqagħli tiġieġa.” Hekk id-diskors ħa sens ieħor u kulħadd fehem kemm dan il-patri kellu għal qalbu li din il-persuna tikber. Żgur li tgħin lil xi ħadd biex jikber hija forma privileġġata ta’ mħabba. Ġesù fil-Vanġelu tal-lum jgħid lill-Appostli tiegħu li hu ħabbhom kif il-Missier ħabb lilu. Qed jitkellem dwar l-imħabba, kelma li lilna ġġenninna. Nieħdu n-nifs xħin nisimgħuha u ħafna drabi nsibuna nixxennqu għaliha.

Imma x’inhi l-imħabba? Ħafna drabi jkollna l-idea li l-imħabba hija biss kwistjoni ta’ tgħanniq, bews u viċinanza fiżika. Ovvjament dawn huma kollha sinjali ta’ mħabba, imma nafu wkoll li kultant jistgħu jkunu eżattament l-oppost ta’ dak li oriġinarjament suppost li jfissru. Ġuda l-Iskarjota lil Ġesù biesu, imma ħadd ma jista’ jgħid li f’dak il-mument li kien qed ibusu kien qed iħobbu! Kultant għandna l-idea li l-imħabba hija biss dawk is-sentimenti romantiċi li nisimgħu f’ħafna mil-love songs. Jiġrilna li nifhmu l-imħabba biss fl-ewwel stadji tan-namur. Nafu wkoll li anke f’dan il-mument l-imħabba tista’ ma tkunx fil-verità kollha tagħha, u jekk ma timmaturax issir biss ġirja sfrenata biex il-persuna li tħobbni timla l-vojt li nkun qed inġorr f’qalbi. Hawn min jaħseb li l-imħabba hija wkoll il-libertà konċessa lill-individwi biex jagħmlu dak kollu li jridu. Huwa d-diskors ta’ meta l-imħabba ma tiġix aċċettata bħala rigal imma meqjusa bħala dritt.

“Kif ħabbni Missieri hekk ħabbejtkom jien” (Ġw 15, 1), jgħid Ġesù. U kif ħabbhom Ġesù lid-dixxipli tiegħu? Il-Vanġelu ma jgħidx li qagħad il-ħin kollu jgħannaq fihom. Mela kif ħabbhom? Ġesù kien preżenti fil-ħajja tagħhom. Qabelxejn l-imħabba hija preżenza. Fuq id-dgħajsa, f’baħar imqalleb, Ġesù kien rieqed, imma kien hemm. L-imħabba hija dik il-preżenza ta’ xi ħadd li ma jsolvilekx il-problemi, imma waqt li qed iġġorrhom qiegħed hemm, miegħek. 

Ġesù ħabbhom billi kien kapaċi jismagħhom. Żgur li tiftakruh jisma’ dak li kien qed itaqqal qalb Nikodemu meta kien imur għandu billejl biex jiftaħ qalbu miegħu. Ġesù ħabb id-dixxipli tiegħu billi sfidahom jemmnu. Mhux dejjem kien ħelu magħhom. Darba minnhom insibuh jgħidilhom: “Kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissaportikom” (Mt 17, 17). Dak li kellu jgħidilhom, qalulhom, u dan ma jfissirx li ma kienx iħobbhom. 

Ġesù jħobbhom billi jħallihom liberi. Ma ridhomx ikkakkmati miegħu għax kieku kienu jkunu qegħdin miegħu għax jaqblilhom. Ma wegħedhomx l-ilma jiżfen biex jeħlu miegħu. Infatti kien hu li qalilhom: “Tridux tmorru intom ukoll” (Ġw 6, 67). Fil-Ġnien taż-Żebbuġ ra kif għamel u talab lis-suldati biex iħalluhom imorru. U hu baqa’ waħdu! U dik hija wkoll imħabba!

Ħabbhom billi ma ċappsilhomx id-dnub tagħhom ma’ wiċċhom. Kellu għal xiex itihom tgħajjira tajba hekk kif qam mill-imwiet, imma l-ewwel kliem li jlissen kien l-awgurju tas-sliem. Minkejja l-fraġilità evidenti tagħhom Ġesù jafdahom bil-Vanġelu. 

Verament minn tiġieġ għamilhom ajkli. 

U int lil min tħobb tħallih tiġieġa jew tgħinu jsir ajkla?

Mill-ktieb “Ejjew u Strieħu Ftit” ta’ Fr Andrew Galea OFM Conv.

Tags: No tags

Comments are closed.